Górnośląskie Stowarzyszenie Społeczne "ODNOWA"
uzyskało osobowość prawną 14.01.2004 roku - KRS 0000187440. Prowadzimy działalność charytatywno - społeczną
skierowaną na pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie rozwiązać problemów
przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień. Celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu
jednostek ze społeczeństwa.

Statut
Górnośląskiego Stowarzyszenia Społecznego "ODNOWA"
Statut Stowarzyszenia

ComTV - Internetowa Telewizja - Chorzów, Katowice
Copyright © 2011 Krzysztof Grzybowski   e-mail